Καλέστε μας - 211-7507964 | Email - info@procert.gr

Υποψήφιοι

Διαδικασία Εξετάσεων

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις PRO-Cert, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις που αναφέρονται στο κάθε πρόγραμμα σπουδών (syllabus). Εφόσον κάποιος υποψήφιος δεν κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και επιθυμεί να ενημερωθεί και να διδαχθεί οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείμενο που οδηγεί σε πιστοποίηση PRO-Cert, θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα Εξεταστικό Κέντρο, καθώς ο    […]

Παράπονα-Ενστάσεις

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή άλλο ενδιαφερόμενο μέρος έχει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματός του για έκφραση παραπόνων και κατάθεση ενστάσεων για τις διαδικασίες και την εφαρμογή της πολιτικής του φορέα πιστοποίησης PRO-Cert. Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση, παράκληση, παράπονο ή καταγγελία ή/και να προχωρήσει σε Ένσταση για την παραπάνω κατάσταση, θα    […]