Στον Έλεγχο Γνησιότητας μπορείτε έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής του ειδικού αριθμού πιστοποίησης με σκοπό την ταυτοποίηση των στοιχείων κάθε πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από το φορέα PRO-Cert.

About the Author -