Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό τόπο του Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού PRO-Cert.

Είμαστε διαπιστευμένοι κατά ISO 9001:2008 στο πεδίο της Χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης Πληροφορικής & Χειρισμού Η/Υ.

Τα πιστοποιητικά PRO-Cert δημιουργήθηκαν από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης και καλύπτουν όχι μόνο τις ανάγκες του σήμερα που αλλά παράλληλα προετοιμάζουν και εφοδιάζουν με γνώση και επαγγελματική νοοτροπία τα στελέχη και τους εργαζόμενους του αύριο.

Η PRO-Cert διαθέτει στελέχη με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και μέσα από αυτούς βλέπει ξεκάθαρα τις εξελίξεις και δημιουργεί διαδικασίες αξιόπιστες και αδιάβλητες για το εγχώριο και διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον. Το όραμά του φορέα μας παραμένει προσηλωμένο στις ανάγκες της ποιοτικής γνώσης που οδηγεί σε επαγγελματική αποκατάσταση ή αναβάθμιση μέσα στο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας.

About the Author -