Η PRO-Cert απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, εργαζόμενους ή όσους αναζητούν εργασία, σε στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων, σε ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και γενικά σε άτομα και φορείς που επιθυμούν πιστοποίηση ή επικαιροποίηση της γνώσης και των λειτουργιών που διαθέτουν.

Είναι πολύ σημαντικό για μια Πιστοποίηση να είναι βασισμένη στην πλήρη κατανόηση τουυ ψηλού βαθμού των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για κάθε είδους διεργασία ή επαγγελματική ενασχόληση, σε όλα τα επαγγελματικά πεδία. Επίσης να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούνται με τη πάροδο του χρόνου και να μπορεί να προσαρμόζεται έτσι ώστε να παραμένει επίκαιρη και αναγκαία.

Η PRO-Cert προσφέρει μια μεγάλη γκάμα πιστοποιήσεων Δεξιοτήτων Πληροφορικών και Επαγγελματικών δραστηριοτήτων, που σχεδιάστηκαν από ομάδες έμπειρων επαγγελματιών της Εκπαίδευσης και της Αγοράς εργασίας, βασισμένα στις ανάγκες και απαιτήσεις του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

About the Author -