Μια ακόμα ευκαιρία συνεργασίας με το φορέα PRO-Cert είναι η ένταξή σας στην ομάδα Επιθεωρητών. Κάθε Επιθεωρητής είναι υπεύθυνος να διεξάγει προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους και επιθεωρήσεις στα εξεταστικά κέντρα του δικτύου μας.

  • Δείτε τον κανονισμό με τις Αρμοδιότητες & Υποχρεώσεις Επιθεωρητή που σαν στόχο έχουν τη διατήρηση του επιπέδου αξιοπιστίας και αμεροληψίας του φορέα, όπως επίσης και την βελτίωση των υπηρεσιών και διαδικασιών προς τους υποψηφίους και τα εξεταστικά κέντρα μας.
  • Εφόσον επιθυμείτε να γίνετε Επιθεωρητής του φορέα μας, συμπληρώστε την Αίτηση Επιθεωρητή και αποστείλατέ την μέσω e-mail στο supervisor@procert.gr.

Για την ομαλή διεξαγωγή των επιθεωρήσεων θα πρέπει κάθε εξεταστικό κέντρο να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση και να είναι συνεργάσιμο έτσι ώστε να μην θίγεται η εικόνα του φορέα προς τους υποψηφίους.

Επίσης τα εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με προσοχή τις τυχόν παρατηρήσεις των επιθεωρητών, οι οποίοι με τη σειρά του θα πρέπει να δημιουργούν και να αποδεικνύουν το αίσθημα δικαίου και λογικής στη διάρκεια των ελέγχων τους.

About the Author -