Ο φορέας πιστοποίησης PRO-Cert έχει στο δυναμικό του μια ομάδα από ικανούς Επιτηρητές οι οποίοι αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας το έργο της ορθής και αμερόληπτης διεξαγωγής των εξετάσεων. Επίσης πριν αλλά και με το πέρας της εξέτασης, φροντίζει να ελέγχει και να εξασφαλίζει τόσο τις συνθήκες που απαιτούνται τόσο για την έναρξη της, όσο και τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της.

  • Εφόσον επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας επιτηρητών του φορέα μας, συμπληρώστε την Αίτηση Επιτηρητή και αποστείλατέ την μέσω e-mail στο supervisor@procert.gr.

Πιο συγκεκριμένα οι κυριότερες αρμοδιότητες και ευθύνες των επιτηρητών είναι:

  • Πριν από την Έναρξη οι Επιτηρητές του φορέα ελέγχουν τις προδιαγραφές και ελέγχουν την πληρότητα απαιτούμενων στοιχείων εξοπλισμού, υποδομών και υποψήφιων, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν για την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων.
  • Στη διάρκεια των εξετάσεων και πέρα από τους αρχικούς ελέγχους, είναι υπεύθυνοι να διεξάγουν ελέγχους στη διάρκεια των Εξετάσεων με σκοπό την τήρηση και εφαρμογή των ορθών διαδικασιών με σκοπό την διασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της διαδικασίας. Επίσης θα πρέπει επιβλέπει τη μη συνεργασία των εξεταζομένων και να είναι σε θέση να επιλύει τεχνικά θέματα αλλά και διευκρινιστικά ζητήματα σε περιπτώσεις δυσνόητων ερωτήσεων.
  • Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων ο Επιτηρητής έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες που ολοκληρώνουν τη διαδικασία όπως η ενημέρωση λήξης και η υποβολή του Απολογιστικού Δελτίου εξέτασης.

Μπορείτε να δείτε εδώ τις Αρμοδιότητες & Υποχρεώσεις του επιτηρητή PRO-Cert.

About the Author -