Τα πιστοποιητικά Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, PRO-Cert Maestro, είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς σε αντικείμενα από διαφορετικούς τομείς της αγοράς.

Οι τύποι των πιστοποιητικών PRO-Cert Maestro είναι:

 • AutoCAD 2D (Autodesk
 • AutoCAD 3D (Autodesk)
 • 3D STUDIO MAX Design (Autodesk)
 • Microsoft Project
 • JAVA Developer
 • Visual C++ Developer
 • Visual C# Developer
 • Visual Basic Developer
 • PHP/MySQL Developer
 • Javascript Developer
 • Adobe Photoshop Designer
 • Adobe Premiere Editor
 • Adobe After Effects Designer
 • Adobe Illustrator Designer
 • Adobe In-Design Designer
 • Adobe Flash Designer
 • Corel Draw Designer
 • SPSS Expert
 • Manicurist-Pedicurist
 • Make-up Artist
 • Journalism
 • Barista

Ο φορέας πιστοποίησης PRO-Cert εμπλουτίζει συχνά τα προσφερόμενα πιστοποιητικά της με αντικείμενα που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας και που θα είναι σε θέση να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε εργαζόμενο.

Επίσης τα πιστοποιητικά PRO-Cert Maestro αναβαθμίζονται σε ετήσια βάση έτσι ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις της αγοράς στο ανώτατο επίπεδο χρήσης προγραμμάτων και εφαρμογών στο φάσμα της πληροφορικής. Επίσης το Συμβούλιο Πιστοποίησης του φορέα είναι υπεύθυνο να ελέγχει, να διορθώνει και να προσαρμόζει κάθε πιστοποιητικό, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή απαιτείται.

About the Author -