Η εξεταστική ύλη του πιστοποιητικού PRO-Cert IT User  ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των αντικειμένων που θέλει να καλύψει κάθε πιστοποιητικό.

Ακολουθεί πλήρως το σχετικό πρότυπο του ΕΟΠΠΕΠ για τις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής.

Κάντε κλικ για να δείτε το περιεχόμενό της.

About the Author -