Για τις Βασικές Δεξιότητες, τις Προχωρημένες και τις Εξειδικευμένες Δεξιότητες Πληροφορικής, η PRO-Cert ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη σειρά πιστοποιητικών, πλήρως προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Για τις ανάγκες των μικρών μας φίλων η PRO-Cert ανέπτυξε μια σειρά προγραμμάτων πιστοποίησης που απευθύνεται σε ηλικίες από 6 έως 16 ετών. Τα προγράμματα αυτά είναι βασισμένα σε πρωτοποριακά εκπαιδευτικά αντικείμενα που δημιουργούν ένα δυναμικό πλαίσιο προσέγγισης της παιδικής φαντασίας και της επιστήμης των υπολογιστών.

Η εξεταστική ύλη του πιστοποιητικού PRO-Cert ΙΤ User ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των αντικειμένων που θέλει να καλύψει κάθε πιστοποιητικό.Κάντε κλικ σε κάθε μια εξεταστική ύλη για να δείτε το περιεχόμενό της.

Η εξεταστική ύλη του πιστοποιητικού PRO-Cert Expert έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς σε γνώσεις και δεξιότητες που ξεπερνούν τις απλές διαδικασίες χρήσης Η/Υ. Κάντε κλικ στην εξεταστική ύλη για να δείτε το περιεχόμενό της.

Η εξεταστική ύλη των πιστοποιητικών PRO-Cert Maestro έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς σε γνώσεις και δεξιότητες γνωστικών αντικειμένων σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής και περιλαμβάνουν γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιαστικά πακέτα, εφαρμογές λογισμικού κ.ά. Κάντε κλικ σε κάθε μια εξεταστική ύλη για να δείτε το περιεχόμενό της.

Η εξεταστική ύλη των πιστοποιητικών PRO-Cert First STEP έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες των παιδιών, έτσι ώστε οι δεξιότητες και οι γνώσεις που αποκτούν, να εξάπτουν τη φαντασία, να καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και να διατηρούν το ενδιαφέρον τους. Κάντε κλικ σε κάθε μια εξεταστική ύλη για να δείτε το περιεχόμενό της.

About the Author -