Για τις ανάγκες των μικρών μας φίλων η PROCERT ανέπτυξε μια σειρά προγραμμάτων πιστοποίησης με την ονομασία PROCERT First STEP που απευθύνεται σε ηλικίες από 6 έως 16 ετών. Τα προγράμματα αυτά είναι βασισμένα σε πρωτοποριακά εκπαιδευτικά αντικείμενα που δημιουργούν ένα δυναμικό πλαίσιο προσέγγισης της παιδικής φαντασίας και της επιστήμης των υπολογιστών.

Τα  Πιστοποιητικά PROCERT First STEP εισάγουν τα παιδιά στο μαγικό κόσμο της πληροφορικής, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη γνώση. Επίσης είναι πολύ σημαντικό τα προγράμματα για παιδιά να αντιπροσωπεύουν τις πιο σύγχρονες τάσεις στο φάσμα των τεχνολογιών, γι’ αυτό το λόγο τα πιστοποιητικά PROCERT First Step, όχι μόνο υποστηρίζονται από το φορέα με επιπλέον υλικό αλλά αναβαθμίζονται και ανανεώνονται συχνά.

Η Εξεταστική Ύλη των Πιστοποιητικών PROCERT First STEP έχει δομηθεί με βάση τις σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα γνώσης και δεξιοτήτων για παιδιά.

Ο Φορέας Πιστοποίησης PROCERT χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και παρακολούθησης τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών των διαδικασιών του και λειτουργεί με τις προδιαγραφές ISO 9001:2008.

ISO-9001-2008