Καλέστε μας - 211-7507964 | Email - info@procert.gr

Συνεργάτες

Εξεταστικά Κέντρα

Η PRO-Cert δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση με έτοιμη εκπαιδευτική υποδομή να επωφεληθεί από τις παροχές μας και να ενταχθεί στο Δίκτυο Εξεταστικών Κέντρων PRO-Cert. Για να γίνετε πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο PRO-Cert, σας προτείνουμε είτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210.3317369, με το τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Δικτύου για να σας κατευθύνουμε, είτε να    […]

Επιθεωρητές

Μια ακόμα ευκαιρία συνεργασίας με το φορέα PRO-Cert είναι η ένταξή σας στην ομάδα Επιθεωρητών. Κάθε Επιθεωρητής είναι υπεύθυνος να διεξάγει προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους και επιθεωρήσεις στα εξεταστικά κέντρα του δικτύου μας. Δείτε τον κανονισμό με τις Αρμοδιότητες & Υποχρεώσεις Επιθεωρητή που σαν στόχο έχουν τη διατήρηση του επιπέδου αξιοπιστίας και αμεροληψίας του φορέα,    […]

Επιτηρητές Εξετάσεων

Ο φορέας πιστοποίησης PRO-Cert έχει στο δυναμικό του μια ομάδα από ικανούς Επιτηρητές οι οποίοι αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας το έργο της ορθής και αμερόληπτης διεξαγωγής των εξετάσεων. Επίσης πριν αλλά και με το πέρας της εξέτασης, φροντίζει να ελέγχει και να εξασφαλίζει τόσο τις συνθήκες που απαιτούνται τόσο για την έναρξη της, όσο    […]