Καλέστε μας - 210-3317369 | Email - info@procert.gr

Ποιότητα

Συμβούλιο ΠΙστοποίησης

Στο Συμβούλιο Πιστοποίησης της PRO-Cert υπάρχει εκπροσώπηση θεσμικών φορέων που έχουν σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερο με όλο το φάσμα που εκπροσωπεί τις ελληνικές επιχειρήσεις.   Η κυρία αποστολή του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι η παροχή  γνώσης και εμπειρίας σε θέματα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και να θέτει τις απαιτούμενες    […]

Πολιτική Ποιότητας

Σκοπός της PRO-Cert είναι η καθιέρωσή της στο χώρο των Πιστοποιήσεων ανθρώπινου δυναμικού και στόχο η πιστοποίηση να αποτελεί έγκυρο και ουσιαστικό εφόδιο σε κάθε εργαζόμενο ή επιχείρηση, σε όλα τα επαγγελματικά πεδία. Η υλοποίηση των παραπάνω απαιτεί εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας των υπηρεσιών που θα εξασφαλίζει την αμεροληψία, αξιοπιστία του και ακεραιότητα τόσο του    […]

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Η PRO-Cert ανέπτυξε, εφαρμόζει και συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου.   Με το Εγχειρίδιο Ποιότητας η εταιρεία παρουσιάζει τον τρόπο με την οποίο συμμορφώνεται στις απαιτήσεις του προτύπου και μέσα από αυτό παρουσιάζεται η δέσμευση της εταιρείας απέναντι στα θέματα ποιότητας    […]

Αποφάσεις Χορήγησης Πιστοποιητικών

Στις Αποφάσεις Χορήγησης Πιστοποιητικών μπορείτε να δείτε όλες τις αποφάσεις έκδοσης πιστοποιήσεων από το φορέα, με ημερολογιακά κριτήρια. Στα παρακάτω πεδία επιλέξτε ημερομηνία για να εμφανιστούν οι σχετικές αποφάσεις χορήγησης πιστοποιητικών.