Καλέστε μας - 211-7507964 | Email - info@procert.gr

Προχωρημένες Δεξιότητες Η/Υ

Το πιστοποιητικό PRO-Cert IT Expert

  Το πιστοποιητικό Προχωρημένων Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, PRO-Cert IT Expert, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της αγοράς και πιστοποιεί τις δεξιότητες σε επίπεδο που ξεπερνά τις απλές γνώσεις γύρω από τη χρήση των Η/Υ.  :   PRO-Cert ΙΤ Expert Exclusive – Πιστοποιητικό που καλύπτει από 1 έως 6 ενότητες προχωρημένων δεξιοτήτων   Οι    […]

Εξεταστική Ύλη PRO-Cert IT Expert

Η εξεταστική ύλη των πιστοποιητικών PRO-Cert IT Expert έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς σε γνώσεις και δεξιότητες που ξεπερνούν τις απλές διαδικασίες χρήσης Η/Υ. Επίσης ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των αντικειμένων που θέλει να καλύψει κάθε πιστοποιητικό. Syllabus PRO-Cert IT Expert