Καλέστε μας - 211-7507964 | Email - info@procert.gr

Τα πιστοποιητικά PRO-Cert Maestro

Τα πιστοποιητικά Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, PRO-Cert Maestro, είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς σε αντικείμενα από διαφορετικούς τομείς της αγοράς. Οι τύποι των πιστοποιητικών PRO-Cert Maestro είναι: AutoCAD 2D (Autodesk AutoCAD 3D (Autodesk) 3D STUDIO MAX Design (Autodesk) Microsoft Project JAVA Developer Visual C++ Developer Visual C# Developer Visual Basic    […]

Εξεταστική Ύλη PRO-Cert Maestro

Η εξεταστική ύλη των πιστοποιητικών PRO-Cert Maestro έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς σε γνώσεις και δεξιότητες γνωστικών αντικειμένων σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής και περιλαμβάνουν γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιαστικά πακέτα, εφαρμογές λογισμικού κ.ά. Επίσης κάθε εξεταστική ύλη ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των    […]