Καλέστε μας - 211-7507964 | Email - info@procert.gr

Τo πιστοποιητικό PRO-Cert IT User

Το πιστοποιητικό Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, PRO-Cert ΙΤ User, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της αγοράς. Συγκεκριμένα το πιστοποιητικό: PRO-Cert IT User – καλύπτει από 1 έως 6 ενότητες Οι ενότητες εξέτασης που καλύπτει το πιστοποιητικό PRO-Cert IT User είναι οι : Επεξεργασία Kειμένου – Word Processing Υπολογιστικά Φύλλα – Spreadsheets Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet    […]

Εξεταστική Ύλη PRO-Cert IT User

Η εξεταστική ύλη του πιστοποιητικού PRO-Cert IT User  ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των αντικειμένων που θέλει να καλύψει κάθε πιστοποιητικό. Ακολουθεί πλήρως το σχετικό πρότυπο του ΕΟΠΠΕΠ για τις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής. Κάντε κλικ για να δείτε το περιεχόμενό της. Syllabus PRO-Cert IT User