Καλέστε μας - 210-3317369 | Email - info@procert.gr

Πιστοποιήσεις

OmgChat Evaluation 2021

OmgChat in realtà una cam talk neighbourhood che consente suo clienti da tutto il mondo per comunicare insieme attraverso il loro video talk attributi. È un sito web che ha praticamente 3 milioni di utenti worldwide. The best account indica che questo incredibile sito web sta eseguendo una cosa corretto; esso anche ulteriore mostra che    […]

Rencontres et estime

Nous remarquer tout le temps – femmes et hommes aussi apparemment cherche confiance en soi dans leur romantique associés, au-dessus additionnel important qualités. Confiance est attrayante, et sans aucun doute assiste de l’industrie des rencontres sur Internet – en ligne ou traditionnel. Mais qu’est-ce que précisément est en fait confiance? Ce n’est pas une application    […]

17 meilleur sites de rencontres pour adultes pour tous ceux Avec anxiété (2020)

Rencontre avec anxiété n’est pas rire. Certains célibataires ont extrêmement anxieux dans bondés locations et social circonstances, en plus de leurs stress peuvent identifier tous et s’entraîner eux timides hors du matchmaking scène. Heureusement, sites de rencontres en ligne aide souvent personnes qui ont anxiété surmonter leur confiance en soi issues et giroflée inclinations. 100%    […]

Τo πιστοποιητικό PRO-Cert IT User

  Το πιστοποιητικό Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, PRO-Cert ΙΤ User, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της αγοράς. Συγκεκριμένα το πιστοποιητικό: PRO-Cert IT User – καλύπτει από 1 έως 6 ενότητες   Οι ενότητες εξέτασης που καλύπτει το πιστοποιητικό PRO-Cert IT User είναι οι :   Επεξεργασία Kειμένου – Word Processing Υπολογιστικά Φύλλα – Spreadsheets Υπηρεσίες    […]

Εξεταστική Ύλη PRO-Cert IT User

Η εξεταστική ύλη του πιστοποιητικού PRO-Cert IT User  ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των αντικειμένων που θέλει να καλύψει κάθε πιστοποιητικό. Ακολουθεί πλήρως το σχετικό πρότυπο του ΕΟΠΠΕΠ για τις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής. Κάντε κλικ για να δείτε το περιεχόμενό της. Syllabus PRO-Cert IT User

Το πιστοποιητικό PRO-Cert IT Expert

  Το πιστοποιητικό Προχωρημένων Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, PRO-Cert IT Expert, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της αγοράς και πιστοποιεί τις δεξιότητες σε επίπεδο που ξεπερνά τις απλές γνώσεις γύρω από τη χρήση των Η/Υ.  :   PRO-Cert ΙΤ Expert Exclusive – Πιστοποιητικό που καλύπτει από 1 έως 6 ενότητες προχωρημένων δεξιοτήτων   Οι    […]

Εξεταστική Ύλη PRO-Cert IT Expert

Η εξεταστική ύλη των πιστοποιητικών PRO-Cert IT Expert έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς σε γνώσεις και δεξιότητες που ξεπερνούν τις απλές διαδικασίες χρήσης Η/Υ. Επίσης ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των αντικειμένων που θέλει να καλύψει κάθε πιστοποιητικό. Syllabus PRO-Cert IT Expert

Τα πιστοποιητικά PRO-Cert Maestro

Τα πιστοποιητικά Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, PRO-Cert Maestro, είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς σε αντικείμενα από διαφορετικούς τομείς της αγοράς. Οι τύποι των πιστοποιητικών PRO-Cert Maestro είναι: AutoCAD 2D (Autodesk AutoCAD 3D (Autodesk) 3D STUDIO MAX Design (Autodesk) Microsoft Project JAVA Developer Visual C++ Developer Visual C# Developer Visual Basic    […]

Εξεταστική Ύλη PRO-Cert Maestro

Η εξεταστική ύλη των πιστοποιητικών PRO-Cert Maestro έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς σε γνώσεις και δεξιότητες γνωστικών αντικειμένων σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής και περιλαμβάνουν γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιαστικά πακέτα, εφαρμογές λογισμικού κ.ά. Επίσης κάθε εξεταστική ύλη ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί τον υποψήφιο στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των    […]

Έλεγχος Γνησιότητας

Στον Έλεγχο Γνησιότητας μπορείτε έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής του ειδικού αριθμού πιστοποίησης με σκοπό την ταυτοποίηση των στοιχείων κάθε πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από το φορέα PRO-Cert.