Καλέστε μας - 211-7507964 | Email - info@procert.gr

Ο Φορέας

Ποιοι είμαστε

Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό τόπο του Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού PRO-Cert.   Στην PRO-Cert είμαστε ένας μοντέρνος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ με την απόφαση της υπ’ αρ. 310/03.05.2018 ως Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, το οποίο πληροί τα κριτήρια της υπ’ αριθμ. 121929/Η/31-7-2014 (ΦΕΚ 2123/Β’/1-8-2014) Κ.Υ.Α.   Είμαστε επίσης διαπιστευμένοι κατά    […]

Τι είναι η Πιστοποίηση

Η Πιστοποίηση αναφέρεται στην επιβεβαίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενός Αντικειμένου, Προσώπου, ή Οργανισμού. Η επιβεβαίωση αυτή τις περισσότερες φορές παρέχεται από κάποια μορφή εξωτερικής αξιολόγησης μιας Εκπαίδευσης, π.χ. Πιστοποίηση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής, μιας Εργασίας, π.χ. Πιστοποίηση Ηλεκτροσυγκολλητών ή μιας Διαδικασίας Ελέγχου, π.χ. Πιστοποίηση Τουριστικών καταλυμάτων/Ξενοδοχείων.   Η Πιστοποίηση δίδεται από Φορείς (εταιρίες) που είναι Διαπιστευμένοι από ανώτερους    […]

Γιατί PRO-Cert

Η PRO-Cert απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, εργαζόμενους ή όσους αναζητούν εργασία, σε στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων, σε ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και γενικά σε άτομα και φορείς που επιθυμούν πιστοποίηση ή επικαιροποίηση της γνώσης και των λειτουργιών που διαθέτουν.   Είναι πολύ σημαντικό για μια Πιστοποίηση να είναι βασισμένη στην πλήρη κατανόηση    […]

Γιατί Πιστοποίηση

Σε κάθε Επάγγελμα, μια Επαγγελματική Πιστοποίηση βοηθά τον Εργαζόμενο, τον Εργοδότη και τον Καταναλωτή!   Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές δεκάδες φορείς πιστοποίησης που αξιολογούν τις παραπάνω μορφές. Η Πιστοποίηση γίνεται μέρα με τη μέρα και πιο αναγκαία και μάλιστα αναμένεται η αύξηση των φορέων πιστοποίησης στο εγγύς μέλλον καθώς οι υπηρεσίες τους είναι αναγκαίες και    […]