Καλέστε μας - 211-7507964 | Email - info@procert.gr

Διαδικασία Εξετάσεων

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις PRO-Cert, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις που αναφέρονται στο κάθε πρόγραμμα σπουδών (syllabus). Εφόσον κάποιος υποψήφιος δεν κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και επιθυμεί να ενημερωθεί και να διδαχθεί οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείμενο που οδηγεί σε πιστοποίηση PRO-Cert, θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα Εξεταστικό Κέντρο, καθώς ο    […]

Παράπονα-Ενστάσεις

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή άλλο ενδιαφερόμενο μέρος έχει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματός του για έκφραση παραπόνων και κατάθεση ενστάσεων για τις διαδικασίες και την εφαρμογή της πολιτικής του φορέα πιστοποίησης PRO-Cert. Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει οποιαδήποτε πρόταση, παράκληση, παράπονο ή καταγγελία ή/και να προχωρήσει σε Ένσταση για την παραπάνω κατάσταση, θα    […]

Επιθεωρητές

Μια ακόμα ευκαιρία συνεργασίας με το φορέα PRO-Cert είναι η ένταξή σας στην ομάδα Επιθεωρητών. Κάθε Επιθεωρητής είναι υπεύθυνος να διεξάγει προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους και επιθεωρήσεις στα εξεταστικά κέντρα του δικτύου μας. Δείτε τον κανονισμό με τις Αρμοδιότητες & Υποχρεώσεις Επιθεωρητή που σαν στόχο έχουν τη διατήρηση του επιπέδου αξιοπιστίας και αμεροληψίας του φορέα,    […]

Επιτηρητές Εξετάσεων

Ο φορέας πιστοποίησης PRO-Cert έχει στο δυναμικό του μια ομάδα από ικανούς Επιτηρητές οι οποίοι αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας το έργο της ορθής και αμερόληπτης διεξαγωγής των εξετάσεων. Επίσης πριν αλλά και με το πέρας της εξέτασης, φροντίζει να ελέγχει και να εξασφαλίζει τόσο τις συνθήκες που απαιτούνται τόσο για την έναρξη της, όσο    […]

Εξεταστική Ύλη PRO-Cert First STEP

Η εξεταστική ύλη των πιστοποιητικών PRO-Cert First STEP έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες των παιδιών, έτσι ώστε οι δεξιότητες και οι γνώσεις που αποκτούν, να εξάπτουν τη φαντασία, να καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και να διατηρούν το ενδιαφέρον τους. Επίσης ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί το παιδί στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και    […]

Τα πιστοποιητικά PRO-Cert First Step

Τα Πιστοποιητικά PRO-Cert First STEP εισάγουν τα παιδιά στο μαγικό κόσμο της πληροφορικής, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη γνώση. Στη PRO-Cert πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδικά προγράμματα, να αντιπροσωπεύουν τις πιο σύγχρονες τάσεις στο φάσμα των τεχνολογιών. Γι’ αυτό το λόγο τα πιστοποιητικά PRO-Cert First Step, όχι μόνο υποστηρίζονται από το φορέα    […]

Μητρώο Πιστοποιημένων

Στο μητρώο πιστοποιημένων μπορείτε να δείτε όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί στο φορέα. Στα παρακάτω πεδία επιλέξτε ημερομηνία και τύπο πιστοποιητικού για να εμφανιστούν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει πιστοποίηση.