Το πιστοποιητικό Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, PRO-Cert ΙΤ User, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της αγοράς. Συγκεκριμένα το πιστοποιητικό:

  • PRO-Cert IT User – καλύπτει από 1 έως 6 ενότητες

Οι ενότητες εξέτασης που καλύπτει το πιστοποιητικό PRO-Cert IT User είναι οι :

  1. Επεξεργασία Kειμένου – Word Processing
  2. Υπολογιστικά Φύλλα – Spreadsheets
  3. Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet Applications
  4. Παρουσιάσεις – Presentations
  5. Βάσεις Δεδομένων – Databases
  6. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων – Windows

Τo πιστοποιητικό PRO-Cert IT User αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση έτσι ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της αγοράς και καλύπτει όλες τις εκδόσεις (παλαιές και νέες) του Microsoft Office και των Windows.

About the Author -