Το πιστοποιητικό Προχωρημένων Δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, PRO-Cert IT Expert, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της αγοράς και πιστοποιεί τις δεξιότητες σε επίπεδο που ξεπερνά τις απλές γνώσεις γύρω από τη χρήση των Η/Υ.  :

 

  • PRO-Cert ΙΤ Expert Exclusive – Πιστοποιητικό που καλύπτει από 1 έως 6 ενότητες προχωρημένων δεξιοτήτων

 

Οι ενότητες εξέτασης που καλύπτει το πιστοποιητικό PRO-Cert IT Expert είναι :

 

  1. Επεξεργασία Kειμένου – Word Processing
  2. Υπολογιστικά Φύλλα – Spreadsheets
  3. Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet Applications
  4. Παρουσιάσεις – Presentations
  5. Βάσεις Δεδομένων – Databases
  6. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων – Windows

Ο φορέας πιστοποίησης PRO-Cert είναι ο μόνος φορέας που προσφέρει εξετάσεις σε Προχωρημένες δεξιότητες Η/Υ στις ενότητες Internet και Windows.

Τα πιστοποιητικά PRO-Cert Expert αναβαθμίζονται σε ετήσια βάση έτσι ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις της αγοράς στο ανώτερο επίπεδο χρήσης Η/Υ.

About the Author -