Η εξεταστική ύλη των πιστοποιητικών PRO-Cert First STEP έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες των παιδιών, έτσι ώστε οι δεξιότητες και οι γνώσεις που αποκτούν, να εξάπτουν τη φαντασία, να καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και να διατηρούν το ενδιαφέρον τους. Επίσης ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που οδηγεί το παιδί στην πλήρη κατανόηση όλων των στόχων και των αντικειμένων που θέλει να καλύψει κάθε πρόγραμμα.
 
Κάντε κλικ σε κάθε μια εξεταστική ύλη για να δείτε το περιεχόμενό της.
 

About the Author -